Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować w bezpłatnej aplikacji my-guide autorską wycieczkę po atrakcjach turystycznych regionu Warmii i Mazur.

Tworzenie wycieczek za pomocą aplikacji my-guide jest możliwe po zarejestrowaniu się jako jej użytkownik. Rejestracji można dokonać poprzez samą aplikację lub jej stronę internetową: www.my-guide.warmia.mazury.pl. Na stronie znajdziemy również przydatne informacje o aplikacji, wymagania systemowe oraz opis wszystkich funkcji.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie. Wycieczka musi dotyczyć atrakcji turystycznych znajdujących się w województwie warmińsko-mazurskim, składać się z minimum 7,a maksymalnie 15 opisanych etapów. Pod uwagę będzie brana przede wszystkim kreatywność oraz oryginalność wycieczek (wszelkie plagiaty zabronione).

Zgłoszenia prac należy dokonać dwustopniowo. W pierwszej kolejności, należy przygotować oraz udostępnić wycieczkę przy pomocy aplikacji my-guide, następnie przesłać wymagane zgodnie z regulaminem konkursu dokumenty zgłoszeniowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Mariańska 3, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Najciekawsza wycieczka po regionie Warmii i Mazur w aplikacji my-gudie”.

Spośród nadesłanych wycieczek komisja konkursowa wybierze trzy prace. Laureaci, których wycieczki zostaną uznane za najciekawsze otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodzone prace zostaną również opracowane w profesjonalny sposób i umieszczone w aplikacji my-guide.

Zgłoszenia można dokonywać do 31 lipca 2016 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Olsztynie 30 września 2016 roku.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU – docx

Uchwała – pdf

Zgłoszenie – docx

Oświadczenie dla osoby pełnoletniej – docx

Przekazanie praw do wycieczki – docx

WZÓR UMOWY O PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH – doc

Kategorie: Blog

Jakub Bronisław Broch

Pasjonat nowinek elektronicznych, społecznik, autor i administrator serwisu internetowego W-M ROT. Inicjator serwisów internetowych www.mazury.travel, it.braniewo.pl, it.gokgietrzwald.pl oraz www.aktywnynawodzie.pl

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.