Przystępując do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

  • Aktywnie decydujesz o kierunkach rozwoju turystyki w naszym regionie.
  • Bierzesz udział na stoisku Warmii i Mazur realizowanym przez W-M ROT
  • Bierzesz udział w szkoleniach realizowanych przez W-M ROT oraz przez POT
  • Pojawiasz się w naszych publikacjach

Pozyskujesz nowych klientów, zwiększasz swoje zyski – Nasze biuro pracuje dla Ciebie !

Przykładowe zapisy w uchwałach dla jednostek samorządowych

W sprawie przystąpienia Powiatu do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu wyraża wolę przystąpienia do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu przyjmuje statut Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Rada Powiatu akceptuje aktualną uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o wysokości składek członkowskich, stanowiącą załącznik do niniejszej . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Powiatu w Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  Do reprezentowania Powiatu w  z woli Zarządu, upoważniony zostaje Pan Jan Kowalski . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.