Informacja pochodzi od łacińskiego słowa informatio oznaczającego wyobrażenie lub w naszym przypadku bardziej trafne wyjaśnienie – przy czym słowniki podają, że sama informacja jest pojęciem niezdefiniowanym. Jeśli już Państwo trafili pod niniejszy odnośnik to muszą Państwo zrozumieć, że Informacja Turystyczna to coś więcej niż biuro, w którym przez cały dzień można spotkać miłe, uśmiechnięte Panie. Informacja Turystyczna to misja pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. Informatorzy nie rzadko stają się łącznikiem między turystą a biurem rzecznika praw konsumentów, pogotowiem, czy policją.

Pod pojęciem Informacji Turystycznej w Polsce rozumieć należy:
1. Uporządkowany zbiór danych służących organizatorom i konsumentom usług turystycznych.
2. System obejmujący sieć Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.
3. Metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych.

Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej:

Na początku chciałbym zaznaczyć, że turyści zwykle kierują się do najbliższego (lokalnego)  Punktu Informacji Turystycznej, nie zastanawiając się, czy jest on certyfikowany, czy też nie. Celem ustanowienia Komisji ds. Certyfikacji było usankcjonowanie minimalnych kryteriów dotyczących funkcjonowania podmiotów świadczących usługi Informacji Turystycznej w naszym województwie. Przystąpienie do procesu Certyfikacji jest całkowicie dobrowolne i darmowe. Należy dokładnie rozważyć przystąpienie do projektu certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej. Z jednej strony minimalne wymagania nałożone przez Komisję, które powinno się utrzymać na przysłowiową jedną gwiazdkę, a z drugiej strony, może to być karta przetargowa w pozyskiwaniu większego budżetu na prowadzenie działalności.

Załączniki:
1. Uchwała powołująca Komisję ds. Certyfikacji
2. Uchwała Nr 5/14 – zmieniająca skład Komisji

Wypełniony wniosek o certyfikację wysyłamy elektronicznie na adres izawalich@wmrot.org.

W przypadku stwierdzenia zmian niezgłoszonych do Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, które obniżają nadaną kategorię jednostka informacji turystycznej będzie objęta dwuletnim zakazem przystąpienia do ponownej certyfikacji licząc od dnia, w którym kończy się okres poprzedniej certyfikacji.

Dwa kroki, które należy wykonać, aby stać się pełnowartościowym Punktem Informacji:
1. Należy zarejestrować swój punkt wysyłając e-mail na adres izawalich@wmrot.org
2. Poddać się procesowi Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej

Właściwe oznaczenie Punktu Informacji Turystycznej:
Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna rekomenduje używanie znaku World Tourism Organization (UNWTO) – znaku i przeznaczonego do:

– oznakowania biur informacji turystycznej
– oznakowania miejsc państwowych lub prywatnych, gdzie udziela się informacji
– umieszczania w wydawnictwach turystycznych, filmach czy mediach elektronicznych.

Forum Informacji Turystycznej
Forum działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Przystąpić może każdy zainteresowany Punkt Informacji Turystycznej.

Ważne odnośniki:
http://www.pot.gov.pl/system-informacji-turystycznej/informacja-turystyczna
http://www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/forum-it

 

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.