Certyfikacja Informacji Turystycznej prowadzona jest przez Polską Organizację Turystyczną, w ramach promocji i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i realizowana w porozumieniu z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w Polsce.

Celami prowadzenia certyfikacji informacji turystycznej są:

  • zapewnienie odpowiedniej jakości i standardu obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej,
  • rozwój narodowej sieci jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • udostępnianie informacji turystycznej środkami elektronicznymi.

W ramach certyfikacji wprowadzone są cztery kategorie podmiotów informacji turystycznej, wyrażone gwiazdkami, oznaczającymi odpowiednio:

4 gwiazdki – najwyższy poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach certyfikacji informacji turystycznej

3 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach

2 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach

1 gwiazdka – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach.

Certyfikacja ma charakter punktowy, co oznacza, iż przyznanie poszczególnej kategorii certyfikacji podmiotów informacji turystycznej jest uzależnione od spełnienia kryteriów obowiązkowych dla danej kategorii oraz uzyskania minimalnej liczby punktów określonej dla każdej kategorii.

Informacje na temat certyfikacji znajdują się pod adresem: www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

Obecnie trwa certyfikacja centrów i punktów informacji turystycznej poprzez nowouruchomioną aplikację internetową TurApka.

 

Informacje Turystyczne mogą się do niej zgłosić do 30 września 2022 r.

Wniosek o certyfikację składany jest dobrowolnie i bezpłatnie przez jednostkę informacji turystycznej za pomocą tejże aplikacji.

Weryfikacja wniosku o certyfikację jest dwustopniowa. W pierwszej kolejności wniosek jest rozpatrywany i weryfikowany pod kątem spełnienia wymagań określonych w regulaminie przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną powołaną i prowadzoną przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną, w terminie do 40 dni od daty wpływu wniosku. W ramach procesu weryfikacji RKC może przeprowadzić wizję w terenie. Po przeprowadzeniu weryfikacji RKC przekazuje wniosek wraz z informacją o wyniku weryfikacji do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez Prezesa POT, która wydaje decyzję w terminie do 14 dni od daty przekazania wniosku przez RKC.

Jednostki informacji turystycznej, w stosunku do których wydano decyzję o przyznaniu poszczególnej kategorii certyfikacji, otrzymują certyfikat w formie dyplomu, potwierdzający przyznaną kategorię certyfikacji oraz termin jej ważności.

Certyfikat wydawany jest na okres dwóch lat.

Nowością tej edycji E-Certyfikacji jest wprowadzenie kodu QR, za pomocą którego turyści odwiedzający informację turystyczną będą mogli wyrazić swoją opinię na temat jednostki IT. Głosy te będą brane pod uwagę w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce, który również zaplanowano na ten rok.

Konkurs (również w oparciu o TurApkę) dedykowany wyłącznie dla IT z ważnym certyfikatem, rozpoczyna się 5 lipca, a zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 30 września 2022 r.

Osobą do kontaktu ze strony Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest Irena Zawalich – izawalich@wmrot.org, tel. 89 535 35 65.

Załączniki:


Przydatne linki:

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.