Cele W-M ROT

Celem naszej działalności jest promocja regionu Warmii i Mazur

Środki finansowe

Kumulowanie środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie kompleksowego rozwoju turystyki w regionie Warmii i Mazur

Wizerunek

Budowanie wizerunku regionu Warmii i Mazur jako atrakcyjnego turystycznie, zarówno w perspektywie krajowej, jak i zagranicznej

Współpraca

Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w turystyce a organami administracji publicznej, w tym z POT

Działania statutowe

Jak realizujemy nasze cele
Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza

Prowadzimy działalność wydawniczą – wydawnictwa promocyjne i komercyjne

Promocja regionu

Promocja regionu

Promujemy regionu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

Centrum Informacji

Centrum Informacji

Prowadzimy Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej

Wydrzenia promocyjne

Wydrzenia promocyjne

Bierzemy udział i organizujemy imprezy promocyjne, organizujemy wyjazdy na targi

Koordynacja działań

Koordynacja działań

Koordynujemy działania w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki w regionie Warmii i Mazur

Regionalny system informacji

Regionalny system informacji

Tworzymy regionalny systemu informacji turystycznej i włączamy go w system krajowy

Zostań członkiem
W-M ROT

Aktualności

Sprawdź, czym się zajmujemy

Social media w turystyce na wiele sposobów

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego, zaprasza pracowników informacji turystycznych, muzeów oraz samorządowych biur promocji z woj. warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym mającym na celu zwiększenie Czytaj więcej…

Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato”

Rusza tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyki wiejskiej z Warmii i Mazur.

Turystyka ponad granicami

„Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” - projekt przechodzi w fazę realizacji

Imprezy targowe 2019

Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków planem działania na 2019 rok, dofinansuje targi spoza listy głównej na poziomie do 1.000 Euro, w przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch członków W-MROT zainteresowanych partycypacją w kosztach.

Biuro W-M ROT

Poznaj nasz zespół
Justyna Szostek

Justyna Szostek

Dyrektor Zarządzający

W WMROT od 6 lat zajmuje się koordynacją prac biura, współpracą z członkami organizacji oraz utrzymywaniem dobrego klimatu turystycznego. Będąc wielkim miłośnikiem regionu, jest jednocześnie sekretarzem redakcji regionalnego magazynu LOVE W_M, wydawanego przez WMROT oraz Polską Izbę Turystyki o/warmińsko-mazurski.

Agnieszka Majewska

Agnieszka Majewska

Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej

Zajmuje się obsługą social mediów organizacji, koordynacją szkoleń i imprez targowych oraz przyjmowaniem wniosków o opinię w Warmińsko – Mazurskiej Kapitule ds. Drogowych Znaków Turystycznych. Udziela informacji turystyczno – kulturalnej w Wojewódzkiej Centrum Informacji Turystycznej.

Anna Krawczyńska

Anna Krawczyńska

Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej

Zajmuje się realizacją podróży studyjnych dla mediów i branży turystycznej, współpracą z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, koordynacją obecności na targach zagranicznych oraz udzielaniem informacji turystyczno – kulturalnej w Wojewódzkiej Centrum Informacji Turystycznej.

Irena Zawalich

Irena Zawalich

Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej

Zajmuje się certyfikacją informacji turystycznych na Warmii i Mazurach, koordynacją szkoleń i imprez targowych, prowadzeniem dokumentacji projektowej i rozliczaniem projektów oraz udzielaniem informacji turystyczno – kulturalnej w Wojewódzkiej Centrum Informacji Turystycznej.

Monika Mikulska

Monika Mikulska

Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej

Zajmuje się obsługą administracyjną biura W-M ROT i koordynacją promocyjnych stoisk targowych Warmii i Mazur na targach zagranicznych. Pełni rolę opiekuna praktyk studenckich i szkolnych zgodnie ze standardami kształcenia . Udziela informacji turystyczno – kulturalnej w Wojewódzkiej Centrum Informacji Turystycznej oraz wydarzeń targowo-eventowych

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.