Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej!

Posted on 18.08.2017


W imieniu  Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ zapraszamy wszystkich właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego do wzięcia udziału w II etapie projekcie pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.

Celem projektu jest:

  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności u usługodawców z terenu Warmii i Mazur w zakresie  konkurencyjności prowadzonej działalności poprzez kategoryzację obiektu,
  • skategoryzowanie 40 obiektów agroturystycznych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem na wsi mazurskiej
  • poprawa świadomości podmiotów świadczących usługi agroturystyczne oraz potencjalnych kwaterodawców na temat możliwości oraz znaczenia kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej.
  • zwiększenie promocji obiektów skategoryzowanych

 

W ramach projektu zostaną poddane kategoryzacji obiekty w dwóch kategoriach: ,,Wypoczynek u rolnika’’ lub ,,Wypoczynek na wsi’’. Kategoryzacja poprzedzona będzie szkoleniem dla kwaterodawców, podczas którego zostaną omówione wymagania kategoryzacyjne oraz inne kwestie związane z prowadzeniem działalności turystycznej na wsi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści dla kwaterodawcy wynikające z udziału w projekcie:

  1. Rekomendacja oferty dla turysty poprzez oznaczenie znakiem „Wypoczynek na wsi” lub „Wypoczynek u rolnika”
  2. Promocja obiektu przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w serwisach internetowych, aplikacji mobilnej, folderach i materiałach promocyjnych,
  3. Promocja obiektów w ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi” realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  4. Promocja oferty na rynkach zagranicznych w ramach Konsorcjum Turystyki Wiejskiej „Odpoczywaj na wsi”
  5. Pierwszeństwo udziału w kampaniach promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Nr tel . 666 361 423, e-mail: federacja@agroturystyka.pl

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.