Rozpoczynamy „Zielone Lato”. Przed nami kolejna edycja konkursu dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Rusza tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyczne zlokalizowane na terenach wiejskich Warmii i Mazur.
Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych obiektów turystycznych w trzech kategoriach:
– gospodarstwa gościnne (wypoczynek u rolnika),
– gospodarstwa gościnne (wypoczynek na wsi),
– zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Dzięki „Zielonemu Latu” popularyzujemy idę współpracy i przedsiębiorczości na warmińsko-mazurskiej wsi oraz promujemy turystykę na tych obszarach. Korzystając z rekomendacji gospodarstw agroturystycznych będących laureatami konkursu, turyści zyskują gwarancję doskonałego wypoczynku w sprawdzonych warunkach – twierdzi Marcin Galibarczyk, Dyrektor Departamentu Turystyki, organizatora konkursu.
Komisja konkursowa, poprzez wizyty w zgłoszonych do konkursu obiektach, ocenia m.in.: rodzaj i jakość świadczonych usług, stan sanitarny i ofertę żywieniową a także sposób i rodzaj promocji w każdym z nich.
Zainteresowani udziałem w konkursie właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,  mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Departamentu Turystyki (również drogą elektroniczną) do 30 kwietnia 2020r.

Bliższych informacji w sprawie konkursu udziela Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. (89)  521 60 00 lub (89) 521 69 07 lub a.wojciechowska@warmia.mazury.pl

Zapraszamy do zgłaszania swoich obiektów!

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Regionalnego Portalu Informacyjnego Wrota Wamii i Mazur

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.