ZAJMUJESZ SIĘ FOTOGRAFIĄ PROFESJONALNIE, A MOŻE ROBIENIE ZDJĘĆ TO TWOJE HOBBY? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM I ZGARNIJ NAGRODĘ. KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Celem konkursu jest promocja Szlaku Kopernikowskiego w województwie warmińsko-mazurskim, popularyzacja obiektów i miejsc związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie lub kilka zdjęć (max. 5 fotografii) przedstawiających obiekty/miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika na Szlaku Kopernikowskim.

Praca musi być wykonana samodzielnie, nie powinna przedstawiać wizerunku osób, chyba że osoby te stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Fotografie mogą być poddane obróbce cyfrowej, która nie modyfikuje w znacznym stopniu faktycznego obrazu/obiektu/miejsca.

Pula nagród do przyznania w konkursie wynosi 10 000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w Formularzu Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej.

Pracę konkursową należy przekazać organizatorowi w postaci wydruku (format A4) oraz na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny -Szlak Kopernikowski w obiektywie” w terminie od 19.02.2022 r. do 31.10.2022 r. wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), w przypadku osób niepełnoletnich – Formularz Zgłoszenia Osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Dokumenty do pobrania:

– Regulamin konkursu

– Zał. nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszenia udziału w konkursie osoby pełnoletniej

– Zał. nr 2 do Regulaminu – Formularz Zgłoszenia udziału w konkursie osoby niepełnoletniej

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.