Serdecznie zapraszamy do głosowania w 30 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, konkursie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej, a szczególnie gorąco zachęcamy do oddania głosu na publikację pn. Rowerowe Warmińsko-Mazurskie. Propozycje tras i wycieczek (część I).

Głosować można pod linkiem: https://przegladksiazki.pttk.pl/publikacje-glosowanie-2022/?id=42 do 7 października 2022 r.
Przewodnik zawiera propozycje 24 tras wycieczek rowerowych wytyczonych wokół Warmińsko-Mazurskiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Wykorzystując infrastrukturę Green Velo, przewodnik daje możliwość niezwykle atrakcyjnego poznania regionu. Wydany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jego autorem jest Robert Wróbel.

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną promującą literaturę krajoznawczą i turystyczną przekazującą wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.
Przegląd patronatem honorowym objęły instytucje związane z turystyką oraz wydawaniem książek w Polsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Grupę MTP, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Patronatem medialnym Przegląd objęły: portal informacyjny województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”, portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz „TTG Dziennik Turystyczny”.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji,  wydanych na terenie kraju w latach 2021-2022. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbywa się po raz trzydziesty. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Białymstoku, pierwsza w 1987 r. z inicjatywy działaczy PTTK, a od trzeciej edycji Przegląd odbywał się na terenie Wielkopolski i był współorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Trzydziesta jubileuszowa edycja Przeglądu jest powrotem do korzeni tej znakomitej imprezy. Organizatorem 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.  Realizatorem bezpośrednim Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, a gala finałowa konkursu przewidywana jest na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie zaprezentowane zostaną publikacje nadesłane do udziału w konkursie.

Więcej informacji: https://przegladksiazki.pttk.pl/przeglad-ksiazki-2022/

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.