Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu pt. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W danym przypadku pytanie od Wykonawcy wpłynęło pocztą elektroniczną do przedstawicieli Zamawiającego w dniu 08.04.2016 r. Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął w dniu 05 kwietnia 2016 r.
Wobec powyższego Zamawiający, kierując się przepisem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zdecydował o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Odpowiedź na pytania 2

Kategorie: Ogłoszenia

Jakub Bronisław Broch

Pasjonat nowinek elektronicznych, społecznik, autor i administrator serwisu internetowego W-M ROT. Inicjator serwisów internetowych www.mazury.travel, it.braniewo.pl, it.gokgietrzwald.pl oraz www.aktywnynawodzie.pl

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.