Zmiana terminu składania ofert – Przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Posted on 16.04.2016


Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji

Zamiast:

  • IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.4.2016 (10:00)
  • IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.4.2016 (10:30)

Powinno być:

  • IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.4.2016 (10:00)
  • IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 29.4.2016 (10:30)

Treść ogłoszenia: 2016-OJS075-131614-pl zmiana terminu składania ofert

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.