Zmiana terminu wnoszenia wadium – Przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Posted on 26.04.2016


Przedmiot zamówienia: CPV:79340000, 79341500, 79342200 Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamy lotniczej Usługi w zakresie promocji

Zamiast:
  • III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
    Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert tj. do 25.4.2016 r. godz. 09: 30.
Powinno być:
  • III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
    Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert tj. do 29.4.2016 godz. 9:30.

Treść ogłoszenia: 2016-OJS081-144146-pl_zmiana terminu wnoszenia wadium

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.