Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1/WMROT/16 niepowodująca zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Posted on 14.04.2016


Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ nr 1/WMROT/16 niepowodującą zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

  1. Zamawiający unieważnia treść załącznika nr 9 do SIWZ nr 1/WMROT/19 Ogólne warunki umowy;
  2. Zamawiający wprowadza do treści SIWZ załącznik nr 9.1 Ogólne warunki umowy, stanowiący jej integralną część. Zmiany w treści załącznika nr 9.1 w porównaniu z poprzednim (unieważnionym) załącznikiem nr 9 zostały naniesione kolorem niebieskim i wygrubione.
Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.