Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił tegoroczną edycję Konkursu Agro -Eko-Turystycznego ZIELONE LATO. To jeden z najstarszych i najbardziej znanych konkursów w kraju, organizowanych z myślą o popularyzacji turystyki na obszarach wiejskich.

ZIELONE LATO to nazwa konkursu, w ramach, którego samorząd województwa rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

W ramach ZIELONEGO LATA nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
  • zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Komisja konkursowa sprawdzająca zgłoszone obiekty, bierze pod uwagę m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych a także możliwości żywienia gości i metody promocji stosowane przez właścicieli.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz bezpłatną możliwość promocji własnego obiektu podczas m.in. targów turystycznych, w których udział biorą przedstawiciele samorządu województwa (zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Agro-Eko-Turystycznego ZIELONE LATO 2018).

ZIELONE LATO rokrocznie przyczynia się do systematycznego wzrostu, jakości turystyki wiejskiej regionu oraz jej rozwoju. Rozstrzygany tuż przed sezonem turystycznym konkurs, pomaga turystom poszukującym możliwości wypoczynku na warmińsko-mazurskiej wsi w znalezieniu najlepszych z najlepszych obiektów zaliczanych do tzw. wiejskiej bazy noclegowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin

Oświadczenie

Arkusz zgłoszenia obiektu

Szczegółowych informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 52 16 907 lub 89 521 69 00 lub e-mail: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl

Kategorie: Blog

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.