Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że otrzymała od Wykonawcy pytania dotyczące treści  Zapytania ofertowego nr 3/WMROT/20/pu pn. „Przeprowadzenie kampanii internetowej Warmii i Mazur w obszarze Zagłębia Ruhry”. Poniżej publikujemy ich treści oraz odpowiedzi.

Pyt. 1.  Formaty 750 px x 300 px oraz 750 px x 200 px to specyficzne polskie formaty, które nie występują w Niemczech i których tu się nie używa. Czy powinniśmy wyprodukować alternatywne formaty, które są możliwie jak najbardziej podobne i które istnieją na rynku niemieckim?

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pyt. 2. W § 1.2.2) jest mowa o implementacji na stronie http://www.mazury.travel. Co oznacza ta implementacja? Czy w tym celu otrzymamy dostęp do backend, czy mamy stworzyć oddzielną stronę internetową, która potem będzie powiązana ze stroną http://www.mazury.travel?

Odp. 2. Zamawiający będzie we wykonywał landingpage po otrzymaniu danych merytorycznych od Wykonawcy

Pyt. 3.  W § 1.2)- wymieniony jest package na 10 hoteli. Czy to my powinniśmy zorganizować te packages?

Odp. 3. Zamawiający wskaże podmioty, które takie pakiety/oferty mogą zaoferować.

Pyt. 4. Zgodnie z § 1.2.4) wymagane jest umieszczenie materiału reklamowego na następujących stronach:

web.de,

ebay.de,

ebay-klein Ads.de,

bild.de,

focus.de,

t-online.de,

taz.de,

fr.de

Dlaczego wybrano te strony? Zwłaszcza taz.de i fr.de są bardziej lokalnymi mediami i mają niewiele wspólnego z rzeczywistym obszarem docelowym.

Odp. 4. W przypadku ukazania przez Wykonawcę zalet publikacji banerów na innych stronach, Zamawiający przychyli się do zaproponowanych innych stron, aniżeli tylko wskazane w Zapytaniu.

Pyt. 5. Z dokumentacji przetargowej wywnioskowaliśmy, ze należy złożyć następujące dokumenty:

-Studium przypadku

– kalkulacja/oferta

-dokumenty do wypełnienia  przez oferenta i przesłania dokumentacji przetargowej

Czy oczekują Państwo dalszych dokumentów?

Odp. 5. Zamawiający wymaga złożenia załączników od 1 do 5

Pyt. 6. Czy możliwe jest złożenie dokumentacji przetargowej wyłącznie pocztą, czy można je przesłać drogą elektroniczną?

Odp. 6. Zgodnie z zapisami w Zapytaniu (rozdz. IX, pkt.9) Zamawiający dopuszcza wysłanie oferty kurierem, dokumenty mogą być w formie skanów lub podpisanych podpisem elektronicznym. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie wymagał pisemnej oferty z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.