Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kampania medialna w ogólnopolskiej telewizji” – nr referencyjny2/WMROT/20 – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166

z ceną brutto: 145.858,32 zł.

Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.