Olsztyn, dnia 29.10.2021r.

Sygnatura: 1/WMROT/21/pu

Dotyczy:  zapytania ofertowego numer 1/WMROT/21/pup n.: „Opracowanie i wdrożenie serwisu rowerowego w języku polskim w ramach portalu internetowego www.mazury.travel

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (poniżej progu ustawy PZP) jako najkorzystniejsza – spośród ofert nieodrzuconych – została wybrana oferta wykonawcy:                                                           

nFinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław  z ceną brutto oferty: 55.227,00 PLN.

Oferty poszczególnych wykonawców, którzy złożyli oferty nieodrzucone otrzymały następującą punktację:

Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyLiczba pkt. w kryterium Cena ofertowa (waga – 80%)  Liczba pkt. kryterium: Doświadczenie                       w realizacji usług paralelnych do przedmiotu  zamówieniaŁącznie pkt.
1.Panda Marketing Sp. z o.o. 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 8/6  69,0320,0089,03
2.nFinity.pl Sp. z o.o. ul. Wandy 7/4 53-320 Wrocław  80,0020,00100,00
Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.