Olsztyn, dn. 14.01.2022r.

Sygnatura: 1/WMROT/22/pu

Dotyczy:  zapytania ofertowego numer 1/WMROT/22/pu pn.: „Administracja (prowadzenie) portalu internetowego mazury.travel i obsługa social mediów w określonym zakresie”. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (poniżej progu ustawy PZP) jako najkorzystniejsza – spośród ofert nieodrzuconych – została wybrana oferta wykonawcy:

Panda Marketing Sp. z o.o. , 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 8/6, z ceną brutto oferty: 108.000,00 PLN.

Oferty poszczególnych wykonawców, którzy złożyli oferty nieodrzucone otrzymały następującą punktację:

Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyLiczba pkt. w kryterium Cena ofertowa (waga – 80%)  Liczba pkt. kryterium: Doświadczenie w realizacji usług administracji (prowadzenia) portali internetowych                            (waga – 20%)Łącznie pkt.
1.Panda Marketing Sp. z o.o. 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 8/6  80,000,0080,00
     
Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.