Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w procedurze pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Posted on 11.05.2016


Zamawiający – Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje że w postępowaniu w procedurze otwartej  pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
z siedzibą w Szymanach
Szymany 150
12-200 Szczytno

Ww. oferta w kryterium „Cena” otrzymała 55,00 pkt, a w kryterium „Koncepcja prowadzenia kampanii” otrzymała 38,80 pkt. Łącznie oferta nr 1 otrzymała 93,30 pkt.

Podpisano:

  • Aleksander Reisch
  • Andrzej Kindler
  • Marek Szmit

wybor-oferenta-promocja-walorow

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.