Miło nam poinformować, iż wyniku podpisania z Województwem Warmińsko – Mazurskim umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną”, WMROT rozpoczyna jego realizację.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014 – 2020; działanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat C

Termin realizacji projektu – czerwiec 2019 – grudzień 2020

Kwota dotacji: 961.860 PLN (dofinansowane – 85%)

Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza regionu w wymiarze inwestycji w regionalną turystykę. Cel główny projektu będzie osiągany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Promowanie regionalnej gospodarki w mediach ogólnopolskich poprzez regionalne walory turystyczne i gospodarcze

2. Promowanie oferty regionalnych przedsiębiorstw (MŚP) z branży turystycznej w mediach ogólnopolskich.

W ramach powyższych celów zaplanowano następujące działania:

– kampania regionu w ramach ogólnopolskiej telewizji u partnerów projektu (18 dwudniowych relacji na żywo)

– banerowa kampania w internecie promująca oferty podmiotów będących partnerami w projekcie

– kampania regionu poprzez billboardy sponsorskie w ogólnopolskiej telewizji

– produkcja i druk broszur informacyjnych o zaletach inwestycji w turystykę w województwie warmińsko-mazurskim

Partnerami projektu są podmioty MŚP z obszaru Warmii i Mazur.

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.