Zamawiający – w związku z pytaniem potencjalnego wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym nr 2/WMROT/20/pu – dopuszcza wysłanie oferty kurierem, dokumenty mogą być w formie skanów lub podpisanych podpisem elektronicznym. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie wymagał pisemnej oferty z podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.