Olsztyn, dn. 14.12.2022r.

Sygnatura: 2/WMROT/22/pu

Dotyczy:  zapytania ofertowego numer 2/WMROT/22/pu pn.:„Administracja (prowadzenie) portalu internetowego mazury.travel i obsługa social mediów w określonym zakresie”. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (poniżej progu ustawy PZP) jako najkorzystniejsza – spośród ofert nieodrzuconych – została wybrana oferta wykonawcy:

Panda Marketing Sp. z o.o. , 10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 8/6, z ceną brutto oferty: 120.000,00 PLN.

Oferty poszczególnych wykonawców, którzy złożyli oferty nieodrzucone otrzymały następującą punktację:

Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyCena ofertowa brutto [zł]Liczba pkt. w kryterium Cena ofertowa (waga – 80%)  Liczba pkt. kryterium: Doświadczenie w realizacji usług administracji (prowadzenia) portali internetowych (Waga – 20%)Łącznie pkt.
1.Panda Marketing Sp. z o.o.
10-501 Olsztyn,
ul. Kościuszki 8/6  
120.000,0080,0020,00100,00
2.Ideo Force Sp. z.o.o
ul. Czeczota 31
02-607 Warszawa  
314.092,8030,5615,00  45,56
Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.