W dniu 07 sierpnia 2020r. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg nieograniczony pn. „Kampania medialna  

w ogólnopolskiej telewizji”

Znak postępowania – 2/WMROT/20. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 572167-N-2020

Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz. 10:00.

Dokumenty przetargowe do pobrania:

Kategorie: Ogłoszenia

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.