Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas newsletterami i wykorzystywania zawartych w nich informacji na Państwa stronach internetowch, newsletterach czy informacjach prasowych. W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji oraz zdjęć w większej rozdzielczości zapraszamy do kontaktu z p. Anną Krawczyńską
pod e-mailem: akrawczynska@wmrot.org

Pozdrawiamy,

Zespół Biura W-M ROT

———————————————————

Newsletter nr 1/2023 – wersja polska

MIKOŁAJ KOPERNIK – wstęp

Mikołaj Kopernik w Lidzbarku Warmińskim

Mikołaj Kopernik w Olsztynie

Mikołaj Kopernik we Fromborku

Pobierz:

Newsletter nr 1/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 2/2023 – wersja polska

Mikołaj Kopernik (1473-1543) – ciekawostki

Ogólnie

Kopernik w Lidzbarku Warmińskim

Kopernik w Olsztynie

Kopernik we Fromborku

Kopernik a Elbląg

Pobierz:

Newsletter nr 2/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 3/2023 – wersja polska

Szlak Samochodowy Kopernikowski

Pobyt Kopernika w miejscowościach na Szlaku Kopernikowskim

Pobierz:

Newsletter nr 3/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 4/2023 – wersja polska

Mazurska pętla rowerowa – nowość 2023

Rodzinny szlak turystyczny Mrągowo- Krutyń” – długość ok. 20 km – nowość 2023

Odnowienie infrastruktury szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich

Nowy budynek Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – nowość 2022

Konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w polsce – III etap

Pobierz:

Newsletter nr 4/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 5/2023 – wersja polska

Wieża Kopernika zapowiedź nowej wystawy na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku – otwarcie czerwiec

Wystawa stała „Mikołaj Kopernik – Życie i Dzieło – w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wystawa czasowa „Kopernikana” w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Wystawa stała poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Copernici tempus et studium – Czas i Praca Kopernika – 21.03.2023 -30.09.2023 – wystawa czasowa z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Pobierz:

Newsletter nr 5/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 6/2023 – wersja polska

Lidzbark Warmiński – Perła Warmii

Wielkie spektakle na polach Grunwaldu (12 lipca -16 lipca 2023): Inscenizacja Bitwy – 15 lipca 2023

Festiwal Piknik Country i Folk w Mrągowie

XVI Mazurskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Ełku

Pobierz:

Newsletter nr 6/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 7/2023 – wersja polska

Mazury Airshow 2023 5-6 sierpnia                                                         

Święto  Twierdzy  Boyen  10 – 13 sierpnia                                          

Złota Tarka 11 – 13 sierpnia                                                                      

Regionalne Święto Ziół – 15 sierpnia                                    

Festiwal  Kultury  Średniowiecza  Masuria 11-13 sierpnia

Pobierz:

Newsletter nr 7/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 8/2023 – wersja polska

Giżycko Air Show Prolog

Olsztyn Green Festival 2023

Koncerty Organowe na Warmii i Mazurach

Warmińsko – Mazurska Filharmonia w Olsztynie

Zespół Kameralny „Pro Musica Antiqua”

Pobierz:

Newsletter nr 8/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 9/2023 – wersja polska

Miasteczka spod znaku ślimaka 

Dlaczego Cittaslow? 

Barczewo 

Bisztynek 

Dobre Miasto 

Reszel

Pobierz:

Newsletter nr 9/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 1/2023 – English version

NICOLAUS COPERNICUS – introduction

Nicolaus Copernicus in Lidzbark Warmiński

Nicolaus Copernicus in Olsztyn

Nicolaus Copernicus in Frombork

Download:

Newsletter nr 1-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 2/2023 – English version

Nicolaus Copernicus (1473-1543) – interesting facts

General

Nicolaus Copernicus in Heilsberg (Lidzbark Warmiński)

Nicolaus Copernicus in Olsztyn

Nicolaus Copernicus in Frombork

Nicolaus Copernicus and Elbląg

Download:

Newsletter nr 2-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 3/2023 – English version

The Car – Copernicus Trail

The Residence of Copernicus in the places along the Copernicus Trail

Download:

Newsletter nr 3-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 4/2023 – English version

The masurian cycle loop – novelty 2023

Family tourist trail Mrągowo-Krutyń” – length approx. 20 km – the novelty 2023

Renewal of the waterway infrastructure of the Great Masurian Lakes

The new building of the museum of the battle of Grunwald in Stębark – the novelty 2022

The conservation and the restoration of the 14th-century castle in Lidzbark Warmiński – a pearl of the gothic architecture in poland – phase III

Download:

Newsletter nr 4-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 5/2023 – English version

The Copernicus Tower – the new exhibition on the Cathedral Hill in Frombork: Announcement – Opening June

The permanent exhibition „Nicolaus Copernicus – Life and Work – in the Nicolaus Copernicus Museum in Frombork

The „Kopernikana” the temporary exhibition in the Museum of Warmia Archdiocese in Olsztyn

The permanent exhibition devoted to Nicolaus Copernicus in the Museum of Warmia and Masuria in Olsztyn

Copernici Tempus Et Studium – Time and Work of Copernicus – 21.03.2023 – 30.09.2023 – the temporary exhibition on the 550th Anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus in the Museum of Warmia and Masuria in Olsztyn

Download:

Newsletter nr 5-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 6/2023 – English version

Lidzbark Warmiński – The Pearl of Warmia

Great Spectacles on the fields of Grunwald (12 July – 16 July): Battle Re-Enactment – 15 July 2023

The Country and Folk Picnic Festival in Mrągowo

XVI Masurian Balloon Competition for the Ełk Mayor’s Cup

Download:

Newsletter nr 6-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 7/2023 – English version

Mazury Airshow 2022 – August 5-6                                                                          

The Boyen Fortress Fest in Gizycko – August 10-13                           

Złota Tarka –  August 2023 11 – 13                                                                                        

Regional Herb Festival –  August 15                                                                      

Masuria Medieval Culture Festival – August 11 –  13  

Download:

Newsletter nr 7-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 8/2023 – English version

Giżycko Air Show Prelude

Olsztyn Green Festival 2023

Organ Concerts in Warmia and Masuria

The F. Nowowiejski Philharmonic Orchestra of Warmia and Masuria in Olsztyn

Chamber Ensemble „Pro Musica Antiqua

Download:

Newsletter nr 8-eng/2023Download

———————————————————

Newsletter nr 9/2023 – English version

Towns under the sign of the snail                          

Why Cittaslow?                                                                         

Barczewo                                                                        

Bisztynek                                                                        

Dobre Miasto  

Reszel  

Download:

Newsletter nr 9-eng/2023Download

———————————————————       

Newsletter nr 1/2023 – Deutsche Version

NIKOLAUS KOPERNIKUS – Einleitung

Nikolaus Kopernikus in Heilsberg (Lidzbark Warmiński)

Nikolaus Kopernikus in Allenstein (Olsztyn)

Nikolaus Kopernikus in Frauenburg (Frombork)

Herunterladen:

Newsletter nr 1-de/2023Herunterlanden

———————————————————
Newsletter nr 2/2023 – Deutsche Version

Interessantes űber Nikolaus Kopernikus (1473-1543)

Allgemein

Nikolaus Kopernikus in Heilsberg (Lidzbark Warmiński)

Nikolaus Kopernikus in Allenstein (Olsztyn)

Nikolaus Kopernikus in Frauenburg ( Frombork)

Nikolaus Kopernikus und Elbing (Elbląg)

Herunterladen:

Newsletter nr 2-de/2023Herunterladen

———————————————————

Newsletter nr 3/2023 – Deutsche Version

Die Kopernikus – Autoroute

Aufenthalts- und Wohnorte von Nikolaus Kopernikus entlang des „Kopernikusweges“

Herunterladen:

Newsletter nr 3-de/2023Herunterladen

———————————————————

Newsletter nr 4/2023 – Deutsche Version

Der Kopernikusturm auf der Kathedralanhöhe in Frombork –  die Ankűndigung der neuen Ausstellung – Erӧffnung Juni 2023

Die Ausstellung „Nikolaus Kopernikus – Leben und Werk“ – im Nikolaus-Kopernikus Museum in Frombork

Die Sonderausstellung „Kopernikana” im Museum der Ermlāndischen Erzdiözese in Olsztyn

Die Dauerausstellung über Nikolaus Kopernikus im Museum von Ermland und Masuren in Olsztyn

Copernici Tempus Et Studium – die Zeit und das Werk von Kopernicus – 21.03.2023 – 30.09.2023 – Eine Sonderausstellung zum Jubilȁum des 550. Geburtstages von Nikolaus Kopernikus im Museum von Ermland und Masuren in Olsztyn

Herunterladen:

Newsletter nr 4-de/2023Herunterladen

Kategorie: Newslettery

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.