Ostatnie pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Wasilewskiej, która całe życie zawodowe poświęciła sprawom samorządowym Olsztyna oraz Warmii i Mazur, również jako posłanka dwóch kadencji Sejmu RP. Zasiadając w Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspierała rozwój regionalnej turystyki. Zawsze życzliwa, otwarta, była blisko ludzi. To ogromna strata dla nas wszystkich. W Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe nr 5/WMROT/20/pu

Zapytanie Ofertowe nr 5/WMROT/20/pu dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8  niepodlegającego przepisom ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. na: „Administracja (prowadzenie) portalu internetowego mazury.travel i obsługa social mediów w określonym zakresie”  Dokumenty do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym nr 2/WMROT/20

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kampania medialna w ogólnopolskiej Czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe 4/WMROT/20/pu

Zapytanie Ofertowe nr 4/WMROT/20/pu dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8  niepodlegającego przepisom ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. na: „Przeprowadzenie kampanii internetowej Warmii i Mazur w obszarze Zagłębia Ruhry” Dokumenty do pobrania: Zapyt_ofert_4.WMROT.20.puDownload zal 1_zofert_4.WMROT.20.pu_Formularz_ofertowyDownload zal 2_zofert_4.WMROT.20.pu oswiadcz_powiązaniaDownload zal Czytaj więcej…

Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.