Ogłoszenia


Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu pt. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Poniżej publikujemy jego treść oraz odpowiedź. Odnośnik...

Read More

W dniu 16 marca 2016r. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg nieograniczony pn. „Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Znak postępowania – 1/WMROT/16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz. U./S S53 89158-2016-PL z dnia 16.03.2016r. Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2016 o godz. 10:00....

Read More
Serwis W-M ROT używa ciasteczek. Zapoznaj się z Polityką prywatności.